Sakramenty

Chrzest.

Sakrament chrztu w drugą niedzielę miesiąca. Wyjątkowo, gdy dziecko lub matka są słabi, chorzy w każdym czasie po ustaleniu z księdzem Proboszczem. Rodzice dziecka do chrztu zgłaszają się aktem urodzenia dziecka, aby dokonać zapisu w księdze ochrzczonych. Zostają pouczeniu o istocie tego sakramentu i przygotowani do uczestnictwa w nim.
Rodzice chrzestni winni mieć ukończony 16 rok życia, po bierzmowaniu i czynnie uczestniczyć w życiu parafii, kościoła/ praktykujący w wierze/.
Wybór imienia - rodzice chrześcijańscy kierują się wyborze imienia dobrem duchowym dziecka - wybierając jedno z imion jako  imię świętego patrona, patronki!
Najlepszym czasem na chrzest jest Wigilia Paschalna, każda niedzielna Eucharystia, gdyż chrzest jest włączeniem dziecka do wspólnoty kościoła/ parafii/ a nie sprawą prywatną.

Bierzmowanie.

Sakramentu bierzmowania w Archidiecezji Przemyskiej udziela się młodzieży w trzeciej klasie Gimnazjum po wcześniejszym, trzyletnim okresie przygotowania.
Bierzmowanie w tym roku będzie w Parafii Kraczkowa 17 kwietnia o godzinie 17.00.

Małżeństwo.

Na trzy miesiące przed planowanym ślubem narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej by ustalić termin ślubu i zgromadzić potrzebne dokumenty do zawarcia tego sakramentu.

Potrzebne dokumenty do spisania protokołu przedślubnego:
-aktualny dowód osobisty
-świadectwo chrztu / aktualne/
-świadectwo bierzmowania
-świadectwa nauki religii z ostatnich klas / szkoła podstawowa, Gimnazjum, wyżej.../ lub indeks.
-świadectwo katechez przedmałżeńskich / parafialnych/
-świadectwo nauk przedślubnych / Poradnia Rodzinna/
-Zaświadczenie o stanie wolnym z Urzędu Stanu Cywilnego.
 
Na spisanie protokołu przedślubnego potrzeba się wcześniej umówić z księdzem Proboszczem telefonicznie lub osobiście - gdyż spisanie protokołu wymaga ponad godzinę czasu.

Transmisja Mszy Świętej

Zegar

Dzisiaj jest

czwartek,
28 maja 2020

(149. dzień roku)

Święta

Czwartek, VII Tydzień Wielkanocny
Rok A, II
Dzień Powszedni

SondaLicznik

Liczba wyświetleń:
1828308