Prezentacja słowna POAK w Handzlówce dla radia Fara.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus

Dziś dla słuchaczy radia Fara o swojej działalności w POAK w Handzlówce opowiedzą prezes Krystyna Trojnar, wiceprezes Teresa Kuźniar, sekretarz Anna Kluz. Na samym początku historię przedstawi obecna prezes AK Krystyna Trojnar.

Pierwsze spotkanie kandydatów AK odbyło się 9 czerwca 1996 roku z inicjatywy ówczesnego ks. proboszcza – Czesława Wojnara. Po Mszy św. podczas, której kazanie o miejscu Akcji Katolickiej w budzeniu wiary oraz miłości do Boga i ludzi wygłosił ks. Józef Niżnik, miały miejsce wybory Zarządu Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej. Brało w nich udział 17 osób. Decyzją zebranych Prezesem stowarzyszenia wybrana została wówczas Maria Kuźniar, która kierowała organizacją do 2002 roku. Następnie funkcję prezesa pełnił Bogusław Pelc w latach od 2002 do 2005 ,a następnie przez dwie kadencje do 2011 roku prezesem była  pani Teresa Kuźniar a od 2011 do chwili obecnej funkcję prezesa pełni pani Krystyna Trojnar.

Wracając do powstania POAK w Handzlówce, kandydaci przez cały rok przygotowywali się do zostania członkami AK i dekretem ks. arcybiskupa Józefa Michalika w dniu 6 grudnia 1997 roku powołano do życia POAK w Handzlówce. Do stowarzyszenia należały wówczas 22 osoby. Przypomnijmy sobie nazwiska tych osób: Jadwiga Balawender, Sylwia Cieszyńska, Józef Fajger, Alicja Grad, Piotr Grad, Marek Inglot, Anna Kisała, Maria Kuźniar, Teresa Kuźniar, Walerian Kuźniar, Andrzej Magryś, Eugenia Magryś, Ludmiła Magryś, Helena Musz, Teresa Musz, Bogusław Pelc, Halina Sobek, Krystyna Trojnar, Maria Trojnar, Marian Trojnar, Tadeusz Wojciechowski.

Opiekę nad kandydatami, a potem członkami organizacji sprawowali księża Asystenci . Byli to w kolejności:

Ks. Czesław Wojnar, który zachęcił kandydatów do owocnego działania w POAK, jednak brał udział tylko w jednym zebraniu, ponieważ w sierpniu 1996 zakończył pracę w parafii Handzlówka.

Od września 1996 do 2007 roku opiekę duchową nad członkami i pracami stowarzyszenia przejął z ogromnym oddaniem ks. proboszcz Stanisław Turoń, który służył pomocą i dobrym słowem, inspirował i zachęcał nas do lepszej pracy, sam angażował się w działania Akcji Katolickiej.

Od września 2007 do czerwca 2008 roku funkcję Asystenta POAK pełnił ks. Andrzej Szajnar, który aktywnie uczestniczył w zebraniach, tłumaczył zebranym teksty Pisma świętego, wzywał do pracy nad sobą w służbie Bogu i bliźniemu.

Od września 2008 roku do chwili obecnej Asystentem POAK jest ks. proboszcz  Jan Bocek, który zachęca członków do podejmowania działań zgodnych z charyzmatem AK ale również do poszukiwania nowych form pracy, odwagi w odnajdywaniu swojego powołania i autentycznego podążania za Chrystusem.

W ciągu osiemnastu lat funkcjonowania członkowie POAK w Handzlówce współdziałając  z Asystentami, wypracowali stałe punkty swej działalności . Wypływają one po części z charyzmatu stowarzyszenia, a  po części zaś stanowią odpowiedź na potrzeby środowiska.

O tych punktach opowie teraz wiceprezes POAK Teresa Kuźniar.

 Do najważniejszych z nich należą:

·        Udział we Mszy św.. prowadzenie wraz ks. proboszczem Modlitwy Różańcowej, przygotowanie rozważań Drogi Krzyżowej, adoracji w okresie Triduum Paschalnego wraz z zespołem Parafialnego oddziału Caritas kwartalnej całodobowej adoracji wynagradzającej za grzechy narodu polskiego.

·        Udział w oprawie liturgii w wybrane niedziele i święta jest to czytanie Pisma św., przygotowanie i odczytanie modlitwy wiernych, składanie darów ofiarnych

·        uczestniczymy w comiesięcznych zebraniach oraz w spotkaniach formacyjnych, w  rekolekcjach, w  pielgrzymkach organizowanych przez Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej oraz achiprezbiteraty. Są to m.in.: pielgrzymka patronalna Akcji Katolickiej w diecezji przemyskiej do Sanktuarium św. Andrzeja Boboli  w Strachocinie, patrona AK diecezji przemyskiej pielgrzymki do Częstochowy na Jasną Górę, pielgrzymki do Przemyśla na patronalne święto AK na uroczystość Chrystusa Króla

·        zawsze kierujemy się szacunkiem dla kapłanów i poczuwamy się do odpowiedzialności za nich wspierając ich modlitwą, okazywaniem życzliwości pamiętając o imieninach a także o dniu kapłańskim i jubileuszach

·        Włączamy się także w prace parafialne m.in.: przystrajamy trasę procesji z okazji Bożego Ciała, przygotowujemy i organizujemy obsługę uroczystej Mszy Odpustowej oraz Mszy św., w Uroczystość Chrystusa Króla, uroczystościami związanymi z nawiedzeniem obrazu Matki Bożej, relikwii św. Jana Pawła II i Krzyża Papieskiego, również bierzemy udział w uroczystościach z okazji świąt kościelnych i patriotycznych ( Święto Niepodległości – 11 listopada, uchwalenie  Konstytucji 3 maja)

·        Do naszych zadań należą również :

·        Promowanie życia poprzez przyłączanie się do Dzieła Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego

·        Część członków AK pogłębia formację duchową w innych stowarzyszeniach katolickich takich jak: Róże Żywego Różańca, Żywa Droga Krzyżowa, Różaniec za dzieci

·         Staramy się urozmaicać i pogłębiać naszą wiedzę na naszych  comiesięcznych spotkaniach POAK i na jednym z nich mieliśmy okazję wysłuchać z płyty DVD wykładu ks. Józefa Niżnika na temat obowiązków wynikających z przynależności do AK

·        O dalszej pracy AK opowie sekretarz Ania Kluz

·        POAK wziął udział w dwóch Kongresach AK w latach 2000 i 2014, które odbyły się w Łańcucie, Przemyślu, Jarosławiu, Krośnie i w Strachocinie.

·        Nasza praca w Parafialnym Oddziale Akcji Katolickiej wynika również z potrzeb środowiska m.in. : prowadzimy bibliotekę AK, umieszczamy materiały formacyjne w gablotach „Głos dla życia i rodziny” oraz własnej „AK”, organizujemy kursy lektorów dla ministrantów, przeprowadziliśmy projekcję filmu religijnego dla parafian  na temat przeżywania Mszy św.

·        Organizujemy i  bierzemy udział w pieszej  w pielgrzymce do sanktuarium Matki Bożej w Borku Starym  a także uczestniczymy w pielgrzymkach parafialnych do sanktuariów Maryjnych w Polsce.

·        Udzielamy pomocy rzeczowej w postaci żywności i środków czystości dla osób potrzebujących kupowaliśmy podręczniki szkolne dla uboższych uczniów z naszego gimnazjum

·         Przeprowadziliśmy trzykrotnie w parafii kwestę na rzecz Hospicjum dla dzieci w Rzeszowie oraz Dzieła Nowego Tysiąclecia a także kwestę w ramach akcji charytatywnej „ Pielucha dla Malucha” na rzecz Domów samotnej Matki

·        Corocznie kwestujemy na parafialnym cmentarzu wraz z członkami  Zespołu Parafialnego Oddziału Caritas w Dniu Wszystkich Świętych. Uzyskane środki finansowe przekazujemy na rzecz potrzebujących

·         Dwukrotnie zorganizowaliśmy zbiórkę makulatury na budowę studni w krajach afrykańskich, było to około 5 ton

·         Dofinansowaliśmy wolontariuszy młodzieżowego szkolnego koła Caritas na wyjazd formacyjny w Rajskiem

·        Wspieramy finansowo radio Fara i radio Maryja

·         Odwiedzamy chorych członków AK i innych samotnych ludzi

 Staramy się współpracować ze stowarzyszeniami katolickimi i świeckimi, które działają w naszej parafii m.in. corocznie organizujemy parafialne spotkanie opłatkowe  a w bieżącym roku zorganizowaliśmy dla parafialnych oddziałów AK dekanatu Łańcut II

Organizujemy również co roku konkurs literacki związany z obchodami Dnia Papieskiego dla młodzieży z Niepublicznego Gimnazjum w Handzlówce.  Wraz z ks. Asystentem fundujemy nagrody książkowe i dyplomy dla uczestników konkursu. Następnie zapraszamy wszystkich uczestników konkursu i gości na wspólny poczęstunek.

Jako członkowie AK staramy się systematycznie korzystać z Sakramentu Pokuty, Komunii św. częściej uczestniczyć we Mszach św., prenumerować i czytać pisma katolickie takie jak: „Cuda i Łaski”, „Niedziela”, „Gość Niedzielny”, „Miłujcie się”.

 Na przestrzeni tych lat 4 członków POAK odeszło do Domu Pana. Kilka osób już nie uczestniczy z powodu choroby i podeszłego wieku, część osób przeprowadziło się do innych parafii.

Podsumowanie przedstawi Krystyna Trojnar.

Na chwilę obecną nasz oddział liczy 10 osób, wspierają nas 3 osoby i w ty roku mamy dwie kandydatki na przyszłe członkinie AK. Podsumowując możemy stwierdzić, że praca w POAK sprawia nam ogromną radość, pogłębia naszą wiedzę religijną, przybliża nas do Boga i ludzi

 

Konkurs Papieski w Handzlówce

 

            21 września 2012 roku w Handzlówce odbył się parafialny etap Konkursu Literackiego ph. „Jan Paweł II – papież rodziny”. To już kolejna edycja tego artystycznego wydarzenia, którego organizacją zajmuje się Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej w Przemyślu.

            Spotkanie rozpoczęła Msza święta odprawiona przez księży: Jana Bocka, Kazimierza Kuźniara i Mariusza Pelca. Po Eucharystii w budynku dawnej plebanii Prezes Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w Handzlówce – Krystyna  Trojnar powitała serdecznie wszystkich zebranych: gości, członów AK i młodzież z Niepublicznego Gimnazjum im. Franciszka Magrysia w Handzlówce. Po wspólnej modlitwie Jan Szylar – Prezes POAK w Łańcucie  przypomniał regulamin konkursu i młodzież przystąpiła do prezentacji.

            W kategorii teatralnej wystąpiły: Ewa Król (kl. II) i Gabriela Król (kl.III). Kategoria literacka cieszyła się większą popularnością – swoje wiersze konkursowe przedstawili: Ewa Drozd (kl.I), Kaja Kisała (kl.I), Klaudia Rajzer (kl.I), Magdalena Inglot (kl. I), Emilia Homenda (kl.I) oraz Katarzyna Kuźniar (kl.III) i Paweł Trzos (kl. III).

            Po zakończeniu prezentacji rozpoczęło swoją pracę jury. Twórczość młodzieży oceniali: ks. Jan Bocek (Przewodniczący), Jan Szylar, Stefan Ruta – Dyrektor Niepublicznego Gimnazjum, nauczycielki - Barbara Kuźniar, Ewa Kucha oraz członkinie POAK - Teresa Kuźniar, Eugenia Tomaszek, Krystyna Trojnar. Po zakończeniu obrad, głosowaniu, ustalono werdykt i wypisano dyplomy. Pierwsze miejsce ex aequo przypadło Gabrieli Król i Pawłowi Trzosowi, II miejsce zajęła Katarzyna Kuźniar, natomiast III miejsce otrzymała Emilia Homenda. Pozostali uczestnicy otrzymali wyróżnienia. Przewodniczący jury – ks. Jan Bocek podczas ogłoszenia wyników konkursu zwrócił uwagę na wysoki poziom prac i wystąpień młodzieży, oryginalną twórczość, wrażliwość młodych ludzi, którzy interesują się życiem i działalnością Jana Pawła II.

Członkowie jury wręczyli uczestnikom konkursu dyplomy i nagrody książkowe ufundowane przez Jana Szylara i członków POAK w Handzlówce.

            Na zakończenie spotkania Prezes AK w Handzlówce – Krystyna Trojnar podziękowała młodzieży i jury za  pracę oraz zaprosiła wszystkich na poczęstunek. W miłej, serdecznej atmosferze spędziliśmy wspólnie piątkowy wieczór.

AKCJA KATOLICKA

Początki Akcji Katolickiej na świecie

 

Na przełomie XIX i XX wieku duży wpływ na kształtowanie się aktywności osób świeckich w Kościele miała działalność papieża  Leona XIII. Jego społeczne encykliki przyczyniły się do pobudzenia świadomości wiernych i kształtowania się odpowiedzialności za losy Kościoła wspólnie z osobami konsekrowanymi.

Nazwa  Akcja Katolicka pojawiła się w 1903 roku w dokumencie papieża Piusa X - Motu proprio. Ojciec święty, chcąc nadać temu ruchowi określony kierunek, ogłosił w 1905 roku encyklikę Il fermo proposito.  Zgodnie z przesłaniem tekstu organizacja ma stanowić prawdziwy apostolat działający ku czci i chwale Chrystusa. Pius X wezwał świeckich do brania czynnego udziału w różnych pracach  na rzecz dobra Kościoła i społeczeństwa. Środkami do realizacji tych zadań są: praktykowanie cnót chrześcijańskich, szerzenie Ewangelii oraz spełnianie uczynków miłosierdzia. W ten sposób Chrystus ma być wprowadzany w życie rodzin. Owo działanie ma się odbywać w ścisłej współpracy z Kościołem.

Kolejną znaczącą osobą, która odegrała istotną rolę w kształtowaniu się Akcji Katolickiej, był papież Pius XI. Wstrząs, jakim była I wojna światowa, spowodował to, że ojciec święty pragnął pracować na rzecz pokoju między narodami. Jednym ze sposobów duchowego odnowienia ludzkości było wezwanie wiernych wszystkich stanów do zjednoczenia się w Akcji Katolickiej.

W encyklice Ubi arcano Dei z 1922 roku Pius XI pisał, że zadaniem Akcji Katolickiej jest udział, współpraca świeckich katolików w hierarchicznym apostolstwie Kościoła. Zadanie AK to nic innego jak współdziałanie świeckich i hierarchii w rozszerzaniu Królestwa Chrystusa.

 

Akcja Katolicka w Polsce

 

W Polsce AK powstała w 1930 roku, stworzono wówczas osobne grupy dla kobiet, mężczyzn, młodzieży i dzieci. Organizacja cieszyła się ogromną popularnością i już w 1939 roku liczyła 750 tys. członków. Wybuch II wojny światowej przerwał jej dynamiczny rozwój. W Polce Ludowej działalność AK była zakazana.

 

 

Reaktywacja AK w Polsce

 

Po przemianach ustrojowych w 1989 katolicy mieli  zagwarantowaną swobodę zrzeszeń. W  czasach postkomunizmu istniała ogromna potrzeba odrodzenia ruchów i stowarzyszeń katolickich. O potrzebie reaktywowania organizacji mówił papież Jan Paweł II w 1993 roku w przemówieniu do biskupów polskich: „Akcja Katolicka kiedyś w Polsce żyła i przyniosła tyle wspaniałych owoców. Trzeba więc, aby na nowo odżyła”. Apel ojca świętego nie pozostał bez echa. Stowarzyszenie rozpoczęło ponowną działalność w naszej ojczyźnie  w 1995 r.

 

Cele i zadania AK

 

O obecnym celu i zadaniach organizacji mówi artykuł 9. jej  Statutu.

 

1.      Celem AK jest pogłębianie formacji chrześcijańskiej oraz organizowanie bezpośredniej współpracy katolików świeckich z hierarchią kościelną w prowadzeniu misji apostolskiej Kościoła.

 

2.      Akcja Katolicka realizuje swój cel poprzez: pogłębianie życia religijnego, moralnego, intelektualnego i kulturalnego oraz ukierunkowanie na zadania apostolskie, przenikanie wartościami ewangelicznymi życia społecznego, zajmowanie stanowiska w sprawach publicznych Kościoła, a zwłaszcza reagowanie na zagrożenia wiary i moralności chrześcijańskiej, kształcenie działaczy katolickich i wychowanie ich do aktywności w życiu społecznym, gospodarczym, kulturalnym i politycznym.

 

 

Struktura AK, Patronowie, Asystenci Kościelni

 

Najwyższym organem stowarzyszenia jest Krajowy Instytut Akcji Katolickiej. Natomiast  na szczeblu diecezji działają Diecezjalne Instytuty Akcji Katolickiej, którym z kolei podlegają Parafialne Oddziały Akcji Katolickiej. Każda ze struktur posiada własny Zarząd i Asystenta Kościelnego. Ponadto władzami Instytutów: Krajowego i Diecezjalnych są Rady. Rada Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej składa się z Prezesów parafialnych i osób nominowanych przez biskupa ordynariusza. Natomiast Radę KIAK tworzą Prezesi DIAK-ów i jeden delegat instytutów diecezjalnych.

Dzisiaj Akcja Katolicka jest obecna we wszystkich diecezjach w kraju. Skupia w Polsce ok. 35 tys. członków. W archidiecezji przemyskiej (wg danych z grudnia 2008r.) w stowarzyszeniu działa 3.550 osób. Patronami AK są: św. Wojciech i bł. Stanisław Kostka Starowieyski. Święty Andrzej Bobola  jest patronem przemyskiej AK. Opiekę duchową nad członkami stowarzyszenia sprawują księża Asystenci Kościelni. Na szczeblu krajowym – ks. bp Mariusz Leszczyński, zaś w diecezji przemyskiej (od 1995 do chwili obecnej) – ks. Józef Niżnik.

AKCJA KATOLICKA W PARAFII

Akcja Katolicka w Handzlówce

 

Pierwsze spotkanie kandydatów na członków AK odbyło się 9 czerwca 1996 roku  z inicjatywy ówczesnego ks. proboszcza – Czesława Wojnara. Po Mszy św.  (podczas której kazanie o miejscu Akcji Katolickiej w budzeniu wiary oraz  miłości do Boga i ludzi wygłosił ks. Józef Niżnik) miały miejsce wybory Zarządu Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej. Brało w nich udział 17 osób. Decyzją zebranych Prezesem stowarzyszenia została wybrana wówczas Maria Kuźniar, która kierowała organizacją  od 1996 do 2002 roku. Następnie tę funkcję pełnił  Bogusław Pelc ( 2002 – 2005). Od 2005 roku do chwili obecnej stowarzyszeniu przewodzi Teresa Kuźniar mianowana ponownie na Prezesa  w listopadzie 2008 przez ks. abpa Józefa Michalika. Wiceprezesami na obecną kadencję zostali wybrani: Eugenia Tomaszek i Bogusław Pelc. Skarbnikiem została  Krystyna Trojnar, zaś w Komisji Rewizyjnej pracują: Ludmiła Magryś, Helena Musz i  Teresa Musz. Sekretarzem jest Sylwia Cieszyńska.

 

Kandydaci przygotowywali się do zostania członkami AK od września 1996 do listopada 1997 roku. Dekretem ks. abpa – Józefa Michalika z dnia 6 grudnia 1997 roku powołano do życia POAK w Handzlówce. Do stowarzyszenia należały wówczas 22 osoby (wg listy): Jadwiga Balawender, Sylwia Cieszyńska, Józef Fajger, Alicja Grad, Piotr Grad, Marek Inglot, Anna Kisała, Maria Kuźniar, Teresa Kuźniar, Piotr Kuźniar, Walerian Kuźniar, Andrzej Magryś, Eugenia Magryś, Ludmiła Magryś, Helena Musz, Teresa Musz, Bogusław Pelc, Halina Sobek, Krystyna Trojnar, Maria Trojnar, Marian Trojnar, Tadeusz Wojciechowski.

 

Opiekę nad kandydatami, a potem członkami organizacji sprawowali księża Asystenci Kościelni.

 

Ksiądz Czesław Wojnar zachęcił kandydatów do owocnego działania w POAK, jednak brał udział tylko w jednym zebraniu, ponieważ w sierpniu 1996 roku zakończył pracę w parafii Handzlówka.

 

Od września 1996 do czerwca 2007 r. opiekę duchową nad członkami i pracami stowarzyszenia przejął  z ogromnym oddaniem ks. proboszcz - Stanisław Turoń.  Służył  pomocą i dobrym słowem.  Inspirował, zachęcał do lepszej pracy oraz angażował  się w  działania  AK.

 

Od września 2007 do czerwca 2008 roku funkcję Asystenta Kościelnego POAK pełnił ks. Andrzej Szajnar, który aktywnie uczestniczył w zebraniach, tłumaczył zebranym teksty Pisma świętego, wzywał do pracy nad sobą w służbie Bogu i bliźniemu.

 

Od września 2008  Asystentem POAK jest ks. Jan Bocek. Ksiądz proboszcz zachęca członków do  podejmowania działań zgodnych z charyzmatem AK, ale również do poszukiwania nowych form pracy, odwagi w  odnajdywaniu swojego powołania i autentycznego podążania za Chrystusem.

 

W ciągu dwunastu lat funkcjonowania członkowie POAK w Handzlówce,   współdziałając z  Asystentami Kościelnymi,  wypracowali stałe punkty  swej działalności. Wypływają one po części z charyzmatu stowarzyszenia, po części zaś stanowią odpowiedź na  potrzeby środowiska. Do najważniejszych z nich należą:

 

·   udział w modlitwie wspólnotowej w parafii (Msza św, prowadzenie wraz z ks. proboszczem Modlitwy Różańcowej, rozważań Drogi Krzyżowej, adoracji w okresie Triduum paschalnego);

 

·   przeżywanie liturgii i włączanie się w nią (oprawa liturgiczna w wybrane niedziele i święta – czytanie Pisma świętego, modlitwy wiernych, składanie darów ofiarnych);

 

·   szacunek dla kapłanów i poczuwanie się do odpowiedzialności za nich (modlitwa, otwartość i życzliwość);

 

·   udział w comiesięcznych zebraniach oraz w spotkaniach formacyjnych, rekolekcjach, pielgrzymkach członków AK organizowanych przez DIAK oraz achiprezbiteraty;

 

·   włączanie się w prace parafialne ( przystrajanie trasy procesji z okazji Bożego Ciała, organizacja programów o św. Józefie, św. Andrzeju Boboli, a także wieczornic związanych ze świętami kościelnymi i patriotycznymi);

 

·   promowanie życia poprzez przyłączenie się do dzieła Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego;

 

·   działania wynikające z potrzeb środowiska ( prowadzenie Biblioteki AK, gablot tematycznych AK, kursu lektorów dla ministrantów, organizowanie konkursów literackich i recytatorskich dla młodzieży gimnazjum, pieszych pielgrzymek do pobliskiego sanktuarium Matki Bożej w Borku Starym);

 

·   współpraca ze stowarzyszeniami katolickimi i świeckimi, które działają w naszej parafii ( organizacja parafialnego spotkania opłatkowego, jubileuszy kapłaństwa księży rodaków i proboszczów, akcji pomocowych dla potrzebujących);

 

·   współpraca z mediami – pisanie artykułów prasowych dotyczących ważnych wydarzeń z życia naszej parafii, przygotowanie i zaprezentowanie audycji o wspólnotach działających w Handzlówce  słuchaczom  Radia Ave Maria w Jarosławiu.

 

Sylwia Cieszyńska

 

Bibliografia:

1.        Ks. Józef Niżnik, Prezesi Akcji Katolickiej kierują stowarzyszeniem w zakresie określonym przez statut [w:] „Zeszyty Akcji Katolickiej Archidiecezji Przemyskiej”, Przemyśl 2009, zeszyt nr 10, str.31- 32.

2.        Kazimierz Kryla, Akcja Katolicka rozpoczyna kolejny etap działalności, [w:] jw. , str. 35- 38.

3.        Izabela Fac, Z dziejów Akcji Katolickiej, [w:] www.ak.org.pl.

4.        Zarys historyczny AK, [w:] www.dziedzictwo.ekai.pl.

5.       Statut Akcji Katolickiej Archidiecezji Przemyskiej.

6.        Sprawozdanie z działalności DIAK w Przemyślu za rok 2008.

7.        Dokumentacja własna POAK w Handzlówce – księgi protokołów, sprawozdania z działalności stowarzyszenia.

Transmisja Mszy Świętej

Zegar

Dzisiaj jest

czwartek,
28 maja 2020

(149. dzień roku)

Święta

Czwartek, VII Tydzień Wielkanocny
Rok A, II
Dzień Powszedni

SondaLicznik

Liczba wyświetleń:
1828401