Błogosławiony Jan Paweł II

 

Przed wyborem na papieża

Karol Józef Wojtyła (pseudonimy literackie: Andrzej Jawień, Stanisław A. Gruda, Piotr Jawień; imię papieskie: Jan Paweł II) urodził się 18 maja 1920 r. w Wadowicach. Studiował polonistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim w latach 1938-1939. Był aktorem Studia 38 i Teatru Rapsodycznego. W czasie wojny pracował jako robotnik w kamieniołomach i fabryce chemicznej Solvay. Konspiracyjne studia seminaryjne podjął w 1942.
Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk abp. Adama Stefana Sapiehy w 1946. Studiował na Angelicum w Rzymie w latach 1946-1948. W 1947 r. odbył podróż do Francji, Belgii i Holandii. Pracę doktorską obronił na podstawie dysertacji „Doktryna wiary według św. Jana od Krzyża” (Rzym 1948). Był wikariuszem w Niegowici (1948) i parafii św. Floriana w Krakowie (1949), gdzie podjął pracę w duszpasterstwie akademickim (młodzież nazywała go „Wujkiem”). Publikował w Tygodniku Powszechnym (pseudonim „Andrzej Jawień”). Habilitował się na podstawie pracy „O możliwości budowania etyki chrześcijańskiej według Maxa Schelera”. Wykładał w Seminarium Krakowskim, na Uniwersytecie Jagiellońskim i Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W latach 1956 - 1978 prowadzi Katedrę Etyki na KUL. Od 1958 r. biskup pomocniczy krakowski. Członek Komisji Episkopalnej ds. Nauczania (1962). Uczestniczył w pracach Soboru Watykańskiego II (1962 - 1965). Brał czynny udział w redagowaniu Konstytucji Duszpasterskiej Gaudium et spes (o Kościele w świecie współczesnym) oraz deklaracji Dignitatis humanae (o wolności religijnej). W 1962 r. pielgrzymował do Ziemi Świętej.
W 1964 r. otrzymał nominację na Arcybiskupa Krakowskiego. Przewodniczył Komisji Episkopalnej ds. Apostolstwa Świeckich (1966). W 1967 r. w Kaplicy Sykstyńskiej został konsekrowany na kardynała. Na znak solidarności z Prymasem Wyszyńskim, któremu komunistyczne władze nie udzieliły paszportu, nie wziął udziału w Pierwszym Zgromadzeniu Plenarnym Biskupów (1967). Uczestniczył w Drugiej Sesji Synodu Biskupów (1971). Wziął udział w Kongresie Eucharystycznym w Melbourne, Australia (1973) i w Trzeciej Sesji Synodu Biskupów w Rzymie (1974). W 1976 r. prowadził rekolekcje w Watykanie, a następnie uczestniczył w Kongresie Eucharystycznym w Filadelfii (USA). W 1978 r. wziął udział w pogrzebie Pawła VI, Konklawe, inauguracji pontyfikatu Jana Pawła I i pogrzebie Jana Pawła I. Został wybrany na papieża 16 października 1978 r., przyjmując imię Jan Paweł II. Dewizą jego pontyfikatu stały się słowa Totus Tuus (Cały Twój).

Dokonania

Jan Paweł II był wielkim ewangelizatorem świata przełomu drugiego i trzeciego tysiąclecia. Odbył 104 podróże apostolskie na wszystkie kontynenty, 8 pielgrzymek do Ojczyzny. Nazwany został obrońcą pokoju: wydawał orędzia na Światowy Dzień Pokoju, mediował w międzynarodowych konfliktach; prowadził dialog z innymi religiami (Światowy Dzień Modlitw o Pokój w Asyżu) przez liczne pielgrzymki i audiencje. Był pierwszym papieżem, który odwiedził synagogę w Rzymie, gdzie uznał grzechy Kościoła wobec Żydów. Przemawiał do 80 tys. muzułmanów w Casablance (1985 r.). Próbował zbliżyć do siebie chrześcijan różnych wyznań; spotykał się z patriarchą Konstantynopola, złożył wizytę w katedrze Canterbury i w rzymskim zborze ewangelickim. Dokonał reorganizacji Kurii rzymskiej (Pastor Bonus: Konstytucja apostolska o Kurii Rzymskiej - 1988), reformy administracyjnej Kościoła w Polsce (1991, 1992, 2004 r.). Doprowadził do renegocjacji i podpisania nowego traktatu laterańskiego (1985), w którym uznano formalny rozdział Kościoła od państwa we Włoszech. Ustanowił pełne stosunki dyplomatyczne Watykanu ze Stanami Zjednoczonymi. Wprowadził Kościół powszechny w trzecie tysiąclecie, inaugurując 24 grudnia 1999 r. w Bazylice św. Piotra w Rzymie rozpoczęcie Roku Jubileuszowego Dwutysiąclecia Chrześcijaństwa (Incarnationis Mysterium: Bulla ogłaszająca Wielki Jubileusz Roku 2000 - 1998).
Dokonał 470 kanonizacji i 1350 beatyfikacji (Divinus Perfectionis Magister: Konstytucja apostolska w sprawie nowego prawodawstwa w procedurze procesów kanonizacyjnych - 1983 r.). Pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do Polski w 1979 r. wpłynęła na przemiany świadomości narodowej, umożliwiające upadek komunistycznego imperium w Europie Środkowowschodniej. Zwołał 15 synodów biskupów, 6 zebrań plenarnych kolegium kardynalskiego, 8 konsystorzy, na których mianował 201 kardynałów. Jako Biskup Rzymu i Następca św. Piotra wizytował rzymskie parafie i diecezje włoskie. Przemawiał na Zgromadzeniu Generalnym ONZ (1995.) i w UNESCO. Za jego pontyfikatu wiele państw nawiązało kontakty dyplomatyczne ze Stolicą Apostolską.

Nauczanie

Jan Paweł II nauczał nie tylko w oficjalnych dokumentach Kościoła, ale również homiliach, przemówieniach i przesłaniach, wygłaszanych w czasie pielgrzymek i z różnych innych okazji. Napisał 14 encyklik, 11adhortacji, 5 konstytucji, kilkaset listów i dorocznych orędzi (np. na Światowy Dzień Chorego, Światowy Dzień Pokoju, Dzień Środków Społecznego Przekazu, Światowe Dni Młodzieży). Już w pierwszej encyklice wyłożył program swojego pontyfikatu: Redemptor hominis - „Człowiek jest drogą Kościoła” i zachętę dla świata: „Nie bójcie się otworzyć drzwi Chrystusowi”. Dokonał reformy prawa kanonicznego (Sacrae disciplinae leges: Konstytucja apostolska promulgująca nowy Kodeks Prawa Kanonicznego - 1983 r.), Katechizmu Kościoła Katolickiego (Fidei depositum: Konstytucja apostolska ogłoszona z okazji publikacji Katechizmu Kościoła Katolickiego - 1992 r.). Podczas środowych katechez przedstawił syntezę nauczania Kościoła m.in. o Trójcy Świętej, o Matce Bożej, o człowieku, Kościele i sakramentach. Do tajemnic Różańca dołączył pięć nowych Tajemnic Światła. W nauczaniu w sprawach wiary i moralności łączył elementy posoborowej doktryny z dynamicznie rozwijającymi się kierunkami współczesnej filozofii i teologii (głównie personalizmu, chrześcijańskiego egzystencjalizmu, teologii rzeczywistości ziemskich). Wykorzystywał w nauczaniu religijnym formy poezji i wywiadu książkowego. Skierował Stolicę Apostolską na drogę współpracy ze światem mediów masowych (ostatni dokument doktrynalny to List do dziennikarzy „Rapido sviluppo” z kwietnia 2005r.

Ciekawostki


- 13 maja 1981 r. na Placu św. Piotra w Rzymie (w rocznicę objawień fatimskich) Jan Paweł II został postrzelony przez tureckiego zamachowca Mehmeta Ali Agcę (odwiedził go później w więzieniu). Ocalenie życia przypisał Matce Bożej Fatimskiej. W sanktuarium w Fatimie zostawił kulę, którą wyjęto z jego ciała (kulę tę umieszczono w koronie figury Matki Bożej).
- 1986 r. - w Światowym Dniu Modlitw o Pokój w Asyżu uczestniczyli przedstawiciele prawie wszystkich wyznań.
- w 1991 r. Jan Paweł II apelował o pokój w Zatoce Perskiej, a potem na Bałkanach.
- 1995 r. podczas wystąpienia w siedzibie ONZ bronił uniwersalności praw człowieka i wzywał Narody Zjednoczone do współpracy i troski o pokój.
- w Wielki Jubileusz Roku 2000 Jan Paweł II dokonał rachunku sumienia Kościoła i prosił Boga o wybaczenie win.
- w roku 2000 r. Ojciec Święty odbył podróż do Ziemi Świętej - Jordanii, Betlejem, Jerozolimy. Odwiedził Instytut Yad Vashem i modlił się przy Ścianie Płaczu.
- ulubionymi dyscyplinami sportu uprawianymi przez Jana Pawła II była jazda na nartach, wędrówki górskie i wspinaczki.
- nazwany został Papieżem - Poetą. Pisał wiersze, poematy, dramaty, rozważania. Jego książki ukazywały się w milionowych nakładach i tłumaczeniach na kilkadziesiąt języków.
- posiadał doktoraty honoris causa m.in.: Uniwersytetu Johannesa Guttenberga w Mainzu, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
- odznaczony został: medalem Orła Białego, Nagrodą Karola Wielkiego, Medal Roberta Schumana.
- nazywany był: Janem Pawłem II Wielkim, Papieżem Poetą, Papieżem Pielgrzymem, Wielkim Ewangelizatorem, Obrońcą Pokoju
- napisał: publikacje naukowe: Miłość i odpowiedzialność (1960), Osoba i czyn, [Akt i przeżycie etyczne, Dobro i wartość, Zagadnienia normy i szczęścia]; dramaty: Przed sklepem jubilera (1960, wydany pod pseudonimem Stanisław Andrzej Gruda); Rozważania o ojcostwie (1964); Brat naszego Boga (1950), Hiob, Jeremiasz (1940); tomiki poezji: Renesansowy psałterz (1939), cykl poetycki: Pieśń o blasku wody (Tygodnik Powszechny); Kamieniołom (Znak); poematy: Dawid (1939), Tryptyk rzymski; rozważania: Przekroczyć próg nadziei (1994), Dar i tajemnica (2002), Wstańcie, chodźmy! (2004), Pamięć i tożsamość (2005).
- Jan Paweł II umarł 2 kwietnia 2005 r., w wigilię ustanowionego przez siebie święta Miłosierdzia Bożego. Na jego pogrzeb przybyło do Rzymu blisko 4 miliony wiernych z całego świata, w tym ok. 2 miliony Polaków. W niecały miesiąc po śmierci, kolejny papież - Benedykt XVI ogłosił rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego Jana Pawła II.
- był pierwszym papieżem nie Włochem od ponad czterech wieków.

Transmisja Mszy Świętej

Zegar

Dzisiaj jest

czwartek,
28 maja 2020

(149. dzień roku)

Święta

Czwartek, VII Tydzień Wielkanocny
Rok A, II
Dzień Powszedni

SondaLicznik

Liczba wyświetleń:
1828515